Worden Wie Je Bent blikt terug op 2023

Vanaf januari 2023 vormen VHTO, Stichting School & Veiligheid, Movisie en Emancipator de alliantie Worden Wie Je Bent. Samen met het onderwijsveld hebben we het eerste jaar van ons bestaan al hard gewerkt aan het verruimen van keuzes, het doorbreken van patronen en het zorgen voor een veilige sfeer bij het maken van die keuzes op school. We organiseerden al veel activiteiten en zetten er nog meer in de steigers. De medewerkers van Worden Wie Je Bent werken dan ook met enthousiasme aan dit project. Omdat we geloven dat alle leerlingen en studenten de ruimte verdienen om hun interesses en talenten te ontdekken, om zich veilig te voelen buiten de standaard kaders te treden, om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Want meer keuzevrijheid nu is de beste keuze voor later.

Gastlessen, Girls’ Day en een rapport

Een belangrijk onderdeel van Worden Wie Je Bent zijn de gastlessen die we geven op scholen in het po, vo en mbo. We gaven tientallen van de Beeldenbrekers-, Dit Doe Ik-, en Imagine Your Futuregastlessen. Ook lieten we meer dan 9000 meiden tussen de 10 en 15 jaar tijdens Girls’ Day zien dat de bèta, techniek en IT ook een wereld is waarin zij een beroep kunnen uitoefenen.

In maart publiceerden we op Girls’ Day het rapport ‘Vrij voorsorteren op later’ waarin we advies geven over het tegengaan van genderstereotypen bij profielkeuze. Voor dit rapport spraken we meer dan honderd docenten, mentoren en decanen én we spraken met leveranciers van studiekeuzemateriaal en beleidsmakers. Het gaf ons goede inzichten in hoe het profielkeuzeproces op scholen is ingericht en hoe het beter kan. Het rapport werd aangeboden aan minister Dijkgraaf en hij stuurde het naar de Tweede Kamer.

Dialoogsessies en webinars

Met de informatie die we vergaarden én andere kennis die we hebben over hoe genderstereotypen en genderbias werken, stelden we het programma samen van verschillende workshops en dialoogsessies. Met die sessies trokken we naar bijeenkomsten en scholen. Zo gaven we bijvoorbeeld een dialoogsessie aan docenten tijdens de landelijke PIE-dag of aan decanen en andere studiekeuzebegeleiders tijdens de landelijke studiekeuzedag.

In oktober lieten we nog meer mensen kennismaken met het werk van de alliantie en waarom we dit werk doen. We namen drie webinars op, voor het po, het vo en het mbo. In die webinars spraken experts vanuit de verschillende alliantie-organisaties wat zij zien op de schoolpleinen of in de onderwijsomgeving qua gedrag en keuzes van leerlingen en studenten waar vooroordelen een rol spelen. We deelden inzichten en gaven handvatten hoe dit om te keren. De webinars zijn inmiddels via onze website te bekijken.

Veel gesprekken en tools in aanbouw

Daarnaast voerden we tientallen gesprekken met gelieerde organisaties, beleidsmakers, uitgevers, wetenschappers en besturen over wat zij zien hoe vooroordelen over hoe mannen of vrouwen zich horen te gedragen manifesteren in de onderwijsomgeving, welke uitdagingen dat met zich meebrengt en hoe er wordt gewerkt aan oplossingen. Die gesprekken leverden nieuwe inzichten, informatie en werkvormen op die we de komende jaren verder gaan brengen.

Ook werkten we in 2023 aan de ontwikkeling van een tool waarmee docenten, schoolleiders en besturen inzicht krijgen in hun eigen bias. Bewustwording daarvan is een van de stappen naar het doorbreken van patronen. Het maakproces van deze (leuke!) tool is begin 2024 nog in volle gang, zodat deze in de loop van 2024 getest en gebruikt kan gaan worden.