Over ons

Worden Wie Je Bent

Keuzevrijheid nu
is de beste keuze voor later

 

Alle leerlingen en studenten verdienen de ruimte om hun interesses en talenten te ontdekken. Het onderwijs zou een plek moeten zijn waar alle leerlingen en studenten zich vrij kunnen ontwikkelen, en kunnen worden wie ze willen zijn.

Maar de ontwikkeling van leerlingen en studenten in het onderwijs wordt beïnvloed door onbewuste ideeën en verwachtingen over de rol en het gedrag van vrouwen en mannen in de samenleving. Als leerlingen keuzes maken die daar niet bij passen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid.

Zo kunnen leerlingen en studenten beperkt worden in hun ontwikkeling, en onbewust en onopzettelijk een bepaalde richting in geduwd worden in hun schoolloopbaan en studiekeuze. Ze krijgen niet de kans om hun eigen interesses en talenten te volgen. Zo krijgen jongens en meiden in het onderwijs niet dezelfde kansen.

Onderwijsprofessionals kunnen eraan bijdragen dat iedereen dezelfde keuzevrijheid en dezelfde kansen krijgt. Als ze oog hebben voor de interesses en talenten van alle leerlingen en studenten, bewust patronen doorbreken en daarmee de mogelijkheden van alle leerlingen en studenten verruimen, en zorgen voor sociale veiligheid voor wie tegendraadse keuzes maakt. Kleine aanpassingen in het onderwijs maken al een groot verschil. Zo krijgen alle leerlingen en studenten de ruimte om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Wij geloven dat alle leerlingen en studenten een veilige plek verdienen waar ze zich vrij kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Daarom werken we aan het verruimen van keuzes, het doorbreken van patronen en het bevorderen van sociale veiligheid in het onderwijs. We bieden gastlessen, workshops en inspiratiesessies op maat aan, voor onderwijsprofessionals, leerlingen en scholen. En we verzamelen kennis en tools om zelf mee aan de slag te gaan.

De alliantie Worden Wie Je Bent bestaat uit VHTO, Stichting School & Veiligheid, Movisie en Emancipator en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.