gastles | leerlingen vo | 1 lesuur | door VHTO

Dit Doe Ik

Dit Doe Ik Gastlessen

Jongeren hebben een beperkt beeld van de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de bèta, techniek en IT. De meesten kennen ook geen beroepsbeoefenaars uit deze sectoren. Daardoor vinden ze deze sectoren geen al snel geen optie voor een opleiding of beroep. Dat is jammer, want de sectoren bieden veel mogelijkheden en baankansen.

Meiden hebben dit nog sterker dan jongens; omdat ze vaak geen vrouwen kennen die werken in bèta, techniek en IT sluiten zij deze sectoren uit als potentiele studie- of beroepsrichting.

Dit Doe Ik Gastlessen voor middelbare scholieren

Tijdens een gastles van een lesuur vertelt een vrouwelijke technische professional over haar beroep. Ze gaat met de klas in gesprek over bèta, techniek en IT en hoe zij tot haar keuze is gekomen. De leerlingen zullen aan de hand van verschillende vragen meer leren over het rolmodel en haar beroep. Het rolmodel zal hierbij ingaan op de context van haar werk en op welke manier techniek kan bijdragen aan een betere wereld.

Ook een gastles voor jouw leerlingen?

De Dit Doe Ik Gastlessen zijn gratis voor middelbare scholieren en worden georganiseerd door VHTO. Interesse? Via de website van VHTO vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor deze lessen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief