Webinars terugkijken: wat doet WWJB voor scholen?

Introductie-webinars | po/vo/mbo | WWJB

Bekijk een van de introductie-webinars van Worden Wie Je Bent en ontdek wie wij zijn en wat wij voor je kunnen doen.

Panelgesprekken over WWJB in po, vo of mbo

Ieder webinar bestaat uit een panelgesprek en toelichtende filmpjes over het waarom van ‘Worden Wie Je Bent’: waarom zou een leraar of een school tijd willen spenderen aan kansengelijkheid voor meiden en jongens?

De panelleden van de vier alliantie-organisaties (VHTO, School & Veiligheid, Emancipator, Movisie) praten over wat zij zien op schoolpleinen en in klassen qua gedrag en keuzes van leerlingen en studenten: waar spelen ongelijke verwachtingen een rol? Bovendien vertellen ze hoe zij samenwerken met scholen om activiteiten en materialen te ontwikkelen waar de school (en dus de leerling) werkelijk profijt van heeft.