Vrij voorsorteren op later

Adviesrapport | vo | download

In Nederland is de kans dat je als vrouw later in een technisch of IT-beroep terechtkomt, kleiner dan dat je in de zorg komt te werken en voor mannen geldt dit andersom.

 

Willen we de typische mannen- en vrouwenberoepen doorbreken dan moeten we ideeën over wat typisch mannelijk of vrouwelijk is, aanpakken. De profielkeuze is in Nederland een belangrijke stap richting studiekeuze. Om leerlingen voor te bereiden op het maken van een keuze voor een (vervolg)studie zetten middelbare scholen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in. LOB kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van stereotiepe keuzes.

Als onderdeel van de alliantie Worden Wie Je Bent onderzocht VHTO de inrichting van LOB op middelbare scholen en in hoeverre er binnen LOB bewust wordt omgegaan met (het doorbreken van) genderstereotypen. Op basis van de resultaten en verworven inzichten uit ons onderzoek signaleren we acht risico’s binnen loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) op middelbare scholen die stereotiepe keuzes in de hand kunnen werken.


Downloaden

Het adviesrapport en een verkorte hand-out van het rapport is te downloaden op de website van VHTO.