gastles | leerlingen po | 1 uur | door VHTO

Beeldenbrekers

Beeldenbrekersgastlessen van VHTO

Leerlingen hebben al op jonge leeftijd een idee van welke beroepen horen bij mannen of welke beroepen horen bij vrouwen. Van beroepen in bèta, techniek en IT wordt bijvoorbeeld gedacht dat die vooral door mannen worden uitgeoefend. De gastlessen Beeldenbrekers doorbreken we genderstereotypen over (bèta)technische en IT-beroepen.

Dat leerlingen al op jonge leeftijd stereotiepe ideeën hebben over welke beroepen horen bij mannen of vrouwen, belemmert ze bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden.

Beeldenbrekersgastlessen voor po

Tijdens een Beeldenbrekersgastles maken leerlingen (van kleuterklas tot groep 8) kennis met een (bèta)technisch beroep. Een les bestaat uit twee delen: een tekenles en een gastles. Bij het tekengedeelte krijgen de kinderen van de docent de opdracht om een bepaald (bèta)technisch beroep te tekenen, bijvoorbeeld een dijkenbouwer, een architect of een programmeur. Na de tekenopdracht komt de vrouwelijke technische professional vertellen over haar werk in het beroep dat de leerlingen hebben getekend.

Ook een gastles voor jouw leerlingen?

De Beeldenbrekersgastlessen zijn gratis voor basisscholen en worden georganiseerd door VHTO. Interesse? Via de website van VHTO vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor deze lessen.