workshop | team po | 1 uur | door WWJB

Inspiratiesessie voor het po over meiden & jongens

WWJB komt graag een keer een uurtje langs om jou en je collega’s mee te nemen in de wereld van meiden en jongens, door een omgekeerde bril bekeken. Wat zien jullie de jongens doen, en wat de meisjes, zie je verschillen, kun je daar ook door een andere bril naar kijken, wat zou je daardoor kunnen betekenen voor leerlingen? Met dit soort verkennende vragen, inzichten en tips vullen we een inspirerende sessie bij jullie op school, bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

 • Waar gaat het over?

  Het gaat over de unieke mogelijkheid van het basisonderwijs om kinderen  de ruimte te geven zich breed en evenwichtig te ontwikkelen. Leerlingen op de basisschool hebben een ontdekkende leeftijd, waarin ze iedere keer weer iets nieuws willen uitproberen. Wat vinden ze leuk om te doen, waar zijn ze misschien goed in? Het mooie is dat dit op de basisschool deels spelenderwijs kan, leerlingen krijgen een breed palet aan activiteiten aangeboden, en er zijn nog geen bepalende keuzes gemaakt.

  Je gunt het iedere leerling dat deze zich op school veilig genoeg voelt om de eigen capaciteiten en interesses te ontdekken. Je wilt eigenlijk niet dat een kind zich aanleert om altijd eerst te bedenken of anderen het misschien ‘stom’ vinden wat het wil gaan doen. Kinderen voelen het goed aan als anderen eigenlijk vinden dat bepaald speelgoed, of een bepaalde activiteit, ‘niet hoort’ voor een meisje of voor een jongen. Toch vinden wij volwassenen ook best veel ‘bijzonder’ als ze niet standaard zijn. Vaak zijn we ons dat niet bewust.

 • Anders kijken

  Door de manier waarop wij allemaal vaak reageren op meiden en jongens, kunnen kinderen zich niet altijd zo positief ontwikkelen als we ze eigenlijk gunnen. Jongens leren bijvoorbeeld meestal minder goed hoe ze hun gevoel kunnen verwoorden – wat best veel invloed kan hebben op latere leeftijd. En meiden leren soms allerlei vaardigheden niet te ontwikkelen, simpelweg omdat ze die spellen of die rollen in hun jeugd minder vaak aangeboden krijgen.

  Alleen al door die andersom-bril eens op te zetten, zie je dingen die je gek genoeg nooit eerder zo zag. En alleen dat al kan verschil maken. Want vaak zitten meer kansen voor alle leerlingen, in heel kleine dingen. Hierover inspireren we jullie graag tijdens deze actieve sessie!

 • Wat kost het?

  Voorlopig kunnen we deze sessie gratis aanbieden, aan een beperkt aantal scholen.

 • Wie zijn wij van Worden Wie Je Bent?

  Wij zijn een tijdelijke alliantie, in het leven geroepen door het ministerie van onderwijs, om vanuit de slogan ‘Keuzevrijheid nu, is de beste keuze voor later’ samen met het onderwijs te verkennen wat we kunnen doen om de kansengelijkheid te vergroten van meiden en jongens in het po, vo en mbo. Wij zijn medewerkers van VHTO (meer meiden in bèta, techniek en IT), Stichting School & Veiligheid, Emancipator (voor mannen en emancipatie) en onderzoeksbureau Movisie.

  Wil je meer weten over ons aanbod? Bel Andju voor een adviesgesprek, zij helpt je graag verder.

We geven ook inspiratiesessies in het vo en mbo.

Aanmeldformulier | Sessie Gelijke kansen voor meiden en jongens

Naam(Vereist)
Type(Vereist)
E-mailadres(Vereist)