School, Gender & Veiligheid

Verkenning | po/vo/mbo | School & Veiligheid

School & Veiligheid voerde in 2021 een verkenning uit onder onderwijsprofessionals en -organisaties. De vraag was of scholen eraan kunnen bijdragen dat er evenveel waardering komt voor zowel vrouwen als mannen. Het bleek dat er veel animo was om ongelijke waardering recht te trekken.

Onbekendheid

Naast de bereidheid om in het onderwijs gelijke kansen te geven aan meiden en jongens, bleek uit de verkenning ook dat er nog veel vragen en onbekendheid waren over dit onderwerp.

Aan de slag

De verkenning schetste drie scenario’s om hier aan te werken. Op basis hiervan maakte minister Dijkgraaf van het ministerie van OCW plannen om samen met het onderwijs aan de slag te gaan om verder te onderzoeken hoe scholen leerlingen en studenten betere keuzevrijheden kunnen geven tijdens hun hele schoolloopbaan.

Hiervoor werd een nieuwe alliantie samengesteld: Worden Wie Je Bent. De bijdrage van School & Veiligheid hierin is uiteraard de focus op de sociale veiligheid van leerlingen en studenten bij alle activiteiten en keuzes op school: is het voor meiden en jongen even veilig om met vallen en opstaan hun interesses en talenten op alle gebieden te ontwikkelen? Het antwoord is ‘nee’, terwijl onderwijsprofessionals hun leerlingen en studenten dit wel gunnen.

De verkenning vormde een goede basis om vanaf 2023 verder te werken aan een veilige en vrije keuzevrijheid voor alle leerlingen en studenten.


Downloaden

De verkenning ‘School, Gender & Veiligheid’  is te downloaden via School & Veiligheid.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief