De Kijkroute: video's met vragen

Professionaliseringstool | po/vo | School & Veiligheid

Met de Kijkroute kun je als leraar oefenen met klassensituaties die te maken hebben met (on)gelijkwaardigheid van meiden en jongens. Hoe kun je deze positief gebruiken als leermoment? De tool bestaat uit video’s met discussievragen, bedoeld voor een kleine groep collega’s.

 

Er zijn twee tools: voor het po en het vo. Niet alle filmpjes met klassensituaties gaan over (on)gelijkwaardigheid van meiden en jongens. School & Veiligheid ontwikkelde deze werkvorm om leraren de kans te geven samen met collega’s hun pedagogisch vakmanschap aan te scherpen op het gebied van relaties, meiden & jongens, seksualiteit, gender, kortom: seksuele integriteit. Integere omgangsvormen in de klas zijn belangrijk voor een veilige sfeer, en daarmee een rustig leerklimaat.

Klassensituaties in het po

De filmpjes laten situaties zien in een klas op een basisschool – en met ouders. Na de ontstane situaties reflecteert de docent op de eigen reactie.
Het filmpje ‘Voetbal is niet voor huilende meisjes’ illustreert goed de thematiek van Worden Wie Je Bent. Hoe reageer je op zo’n opmerking? Hoe kun je die begrenzen en toch de verbinding behouden? En hoe krijg je het daarna weer veilig voor alle partijen? Bespreek met je collega’s: hoe zouden jullie dit aanpakken en hoe kun je deze situatie pedagogisch gebruiken?

De Kijkroute voor het po bestaat uit downloadbare vragenkaarten en wegwijzers-met-tips. Je krijgt vijf filmpjes toegestuurd.

Klassensituaties in het vo

De filmpjes laten herkenbare situaties zien in een vo-klas. Na de situaties reflecteert de docent op de eigen reactie. De filmpjes ‘Na de zomervakantie’ en ‘Het begin van de les’ gaan beiden over stereotiepe denkbeelden over gedrag van meiden en jongens. Hier gaat het over zoenen met meerdere mensen in de zomervakantie & jezelf mooi maken. Bespreek de filmpjes met collega’s aan de hand van tips en vragen. Hoe begrens je, verbind je, krijg je het weer veilig en gebruik je de situatie als pedagogisch moment?

De Kijkroute voor het vo bestaat uit downloadbare vragenkaarten, wegwijzers-met-tips en een ‘spelbord’. Je krijgt vier filmpjes toegestuurd.


Ga naar deze gratis tools van School & Veiligheid