Kortlopend onderzoek | schoolbreed | po/vo/mbo | WWJB

Gender Scan op een school

Gender Scan is een kortlopend onderzoek

In de samenleving zijn er onbewuste ideeën en verwachtingen over de rol en het gedrag van vrouwen en mannen. Die patronen zijn ook zichtbaar in de onderwijsomgeving.

Denk aan een schoolplein verdeeld in groepen waar de jongetjes samen voetballen en de meisjes samen een rollenspel spelen, schoolboeken waarin de man het technische beroep uitoefent, en de vrouw verzorgende taken heeft, of leerlingen die sterke ideeën hebben over wat ze later willen doen en niet verder kijken dan traditionele mannen- of vrouwenberoepen.

Die onbewuste patronen maken niet alleen de heersende normen zichtbaar, ze versterken de heersende normen ook. Het bewust doorbreken van patronen kan bijdragen aan de keuzevrijheid van leerlingen, nu en in de toekomst.

Gender Scans voor po, vo en mbo

Tijdens een Gender Scan brengen we de mate van gelijke kansen en sociale veiligheid in kaart als het gaat om onbewuste ideeën en verwachtingen over de rol en het gedrag van vrouwen en mannen in de samenleving. Gender Scans zijn kortlopende onderzoeken bestaande uit documentstudies, data-analyses, vragenlijsten en interviews. Een Gender Scan levert een kort rapport op met een overzicht van wat er goed gaat en waar nog kansen liggen voor verbetering. Voor die verbetering worden concrete aanbevelingen gegeven voor de specifieke schoolcontext.

We weten dat Gender Scans niet alleen een nulmeting zijn, maar ook een effectief middel om het gesprek over de verwachtingen en ideeën binnen een school op gang te brengen. Aansluitend op een Gender Scan kunnen we ook andere activiteiten aanbieden die aansluiten op de kansen van verbetering.

Ook een Gender Scan op jouw onderwijsinstelling?

We hebben binnen Worden Wie Je Bent de mogelijkheid om gratis een Gender Scan uit te voeren bij een aantal scholen in het po, vo en mbo. Het gaat bij grote onderwijsinstellingen om een Gender Scan over een deel van de onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een bepaalde sectie. Interesse? Neem contact op met Worden Wie Je Bent op info@wordenwiejebentopschool.nl.