Onderzoek | po/vo/mbo | schoolbreed | door Movisie

Actieonderzoek naar keuzevrijheid op school

Een meisje speelt laborant en een jongetje speelt doktertje met zijn teddybeer

Waardoor voelen leerlingen en studenten zich vrij om de keuzes te maken die het best bij ze passen? Dit onderzoekt Movisie samen met een aantal scholen. Deze scholen worden deskundig begeleid bij (kleine of grote) veranderingen die ze inzetten.

Doe mee met het actieonderzoek in schooljaar 2024/2025!
We werken nog graag samen met een basisschool.
Ja, ik ben geïnteresseerd

Klasse-aankleding en werkvormen bekijken

In 2023 ging het eerste actieonderzoek van start, waarin we een school begeleiden die samen met ons actief experimenteert met het veranderen van stereotype verwachtingen over de rol en het gedrag van meiden en jongens – en iedereen daar tussenin – op de school.

Samen met de school kijken we naar de beperkende verwachtingen voor meiden en jongens, en onderzoeken we hoe deze veranderd kunnen worden. Daarbij kijken we naar alle aspecten van de school, zoals de aankleding van de klas, het les- en voorlichtingsmateriaal, maar ook werkvormen en pedagogisch handelen in de klas. Zo werken we toe naar meer sociale veiligheid, keuzevrijheid en kansengelijkheid op deze school.

De school bepaalt, Movisie begeleidt

In dit onderzoek brengt Movisie eerst in kaart hoe de school ervoor staat. De school bepaalt vervolgens zelf wat er zou kunnen veranderen en hoe. Wij bieden ondersteuning vanuit wetenschappelijke kennis over wat goed zou kunnen werken. We begeleiden het proces, brengen het in kaart en evalueren met de school. Aan het einde heeft de school een mooi proces in gang gezet, en concrete veranderingen kunnen maken en verankeren.

Movisie haalt uit dit onderzoek kennis op over wat goed werkt in de praktijk, maar ook over welke randvoorwaarden er nodig zijn om het proces goed te laten verlopen. Dit kunnen we gebruiken om andere onderwijsinstellingen te inspireren om hun eigen werkwijzen onder de loep te nemen.

De rol van Movisie in Worden Wie Je Bent

Binnen de alliantie Worden Wie Je Bent, brengt Movisie als kennisinstituut de nodige kennis in vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook vanuit de onderwijspraktijk (zoals kennis opgebouwd uit evaluaties van lesmethodes en interventies in scholen). Deze verzamelde ‘wat werkt’-kennis uit de praktijk brengen we met de alliantie verder de scholen in.

Samen met de alliantiepartners bekijken we ook waar nog hiaten zitten in onze gezamenlijke kennis en proberen we dit aan te vullen. We helpen ook bij de kennisontwikkeling binnen de alliantie door actieonderzoek te doen, en door de geleerde lessen uit dat onderzoek te vertalen naar inzichten voor het onderwijsveld.

Interesse om mee te doen?

Voor het schooljaar 2024-2025 zoeken we nog een school voor een actieonderzoek. Wil je hier meer informatie over dan kun je mailen naar Lotte Thissen, l.thissen@movisie.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief